PITSANU.NET : การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

หลักสูตรการทำผลงานทางวิชาการ

1. หลักสูตรการทำผลงานทางวิชาการ ½ วัน

2. หลักสูตรเทคนิค : เคล็ดลับการทำผลงานทางวิชาการ 1 วัน

1. หลักสูตรการทำผลงานทางวิชาการ ½ วัน

เวลา

เนื้อหา

09.00 – 09.30

แนวคิดเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ

09.30 – 10.30

ประเภทผลงานทางวิชาการ

10.30 – 10.45

อาหารว่าง

10.45 – 12.00

สิ่งที่ควรทำและควรเลี่ยงในการทำผลงานทางวิชาการ

2. หลักสูตรเทคนิค : เคล็ดลับการทำผลงานทางวิชาการ 1 วัน

เวลา

เนื้อหา

09.00 – 09.45

ผลงานทางวิชาการ

09.45 – 10.30

เทคนิค : เคล็ดลับในขั้นตอนการคิด

10.30 – 10.45

อาหารว่าง

10.45 – 12.00

เทคนิค : เคล็ดลับในขั้นตอนการเตรียม

12.00 – 13.00

อาหารกลางวัน

13.00 – 14.30

เทคนิค : เคล็ดลับในขั้นตอนการทำ

14.30 – 14.45

อาหารว่าง

14.45 – 16.00

เทคนิค : เคล็ดลับในขั้นตอนการตรวจ

16.00 – 16.30

ถาม – ตอบปัญหา

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

  • อ.พิสณุ  ฟองศรี  โทร  087-8170584