PITSANU.NET : การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

head images blog

 
รายละเอียดของหลักสูตร
 
  • วิทยากรบรรยายเรื่องวิจัยชั้นเรียน หลักสูตร 2 วัน
  • จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • เดือนพฤษภาคม 2566
 
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม  
 
ติดต่อ  อ.พิสณุ  ฟองศรี   087-8170584